missie en visie

Iedereen maakt wel eens mee dat het niet goed gaat.

epp gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden.

Wanneer de klachten hun oorsprong hebben in het verleden zal hier veel aandacht voor zijn. Enerzijds door verwerking van trauma’s, en anderzijds door anders te leren omgaan met nare herinneringen en alles wat daaraan doet denken. Wij vinden het belangrijk om ons behandelaanbod aan te vullen met lichaamsgericht werk en vaktherapie.

missie en visie

organisatorisch

Hoogopgeleide professionals komen het beste uit de verf als ze de ruimte krijgen om zelfstandig te werken in klein teamverband. Om zich volledig te kunnen wijden aan de zorg voor hun cliënten is het belangrijk dat behandelaars maximaal ondersteund worden door een organisatie waarin alles goed geregeld is.

Junior behandelaren kunnen veel leren van senior behandelaren. Het geven van supervisie houdt ervaren behandelaren scherp. Een opleidingsklimaat vergroot ambities en enthousiasme voor het vak. epp stimuleert werknemers om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Op tijd vakantie nemen en even opladen is belangrijk in het soms zware vak van behandelaars.

Een ruim opleidingsbudget voor opleidingen en supervisies, geeft behandelaars de mogelijk om zich te blijven verdiepen in het vak en zich verder te ontwikkelen.

missie en visie
missie en visie

missie: ambitie epp

epp wil op korte termijn, beschikbaar zijn voor cliënten in de GGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling. Hiertoe biedt epp zowel kortdurende als langdurige gesprekstherapie en groepstherapie. Ook biedt epp een psychiater voor farmacotherapie en farmaco-consultatie aan huisartsen.

epp wil verder een prettige werkplek zijn waar behandelaars optimaal tot hun recht komen en hun energie volledig kunnen richten op het behandelen van hun cliënten.
Daarnaast is epp een opleidingsinstituut voor de GZ-opleiding en de psychotherapie-opleiding. Er is verder een opleidingsbudget wat werknemers de gelegenheid biedt om zich bij te scholen en hun vakkennis up to date te houden.

epp wil haar verwijzers ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling, welke niet per definitie door epp zelf wordt geboden. Verder wil epp een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren.

Cliënttevredenheid

Om het behandeleffect te meten wordt de cliënttevredenheid over het behandeleffect gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de cliënten en kunnen bijstellen waar nodig.