wachttijden en kosten

Cliënten voor de Basis GGZ kunnen zich telefonisch inschrijven en er wordt dan direct een afspraak ingepland voor de intake. Voor aanmeldingen voor kinderen en cliënten voor de specialistische GGZ geldt dat een cliënt pas op de wachtlijst komt te staan wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: alle gegevens rondom de aanmelding aangeleverd zijn door de cliënt/verwijzer (denk aan verwijsbrief, indicatiebesluit vanuit CJG e.d.) en wanneer iemand gesproken is voor pre-intake.

Pas als aan beide voorwaarden is voldaan de hulpvraag past binnen het aanbod van EPP, wordt iemand op de wachtlijst geplaatst voor behandeling en/of diagnostiek.

wachttijden

Dit zijn de wachttijden per 18-06-2021
Kind & Jeugd (t/m 17 jaar) basis GGZ: 2-4 weken
Kind & Jeugd (t/m 20 jaar) specialistische GGZ: 4-6 weken
Volwassenen Basis GGZ( vanaf 18 jaar): 7-9 weken
Volwassenen Specialistische GGZ (vanaf 21 jaar): 24 weken

kosten en vergoeding

Wanneer u een verwijzing krijgt van uw huisarts voor de Basis GGZ, krijgt u een behandeling binnen het Basis Team. Soms zijn een paar gesprekken genoeg, soms iets meer, tot maximaal 10 gesprekken.

Met een verwijzing van uw huisarts wordt een behandeling bij EPP volledig vergoed, behalve door de koepelverzekeraar CZ. Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis. Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Met een verwijzing voor de SGGZ krijgt u een behandeling binnen het Specialistische Team. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, behalve door CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen.

Let op! Voor de Specialistische GGZ geldt dat we in 2021 geen ruimte meer hebben voor nieuwe cliënten van Menzis. Voor Basis GGZ cliënten van Menzis is nog wel ruimte.

Alle andere koepelverzekeraars hebben een contract met EPP afgesloten.

Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Het praktijktarief is 110 euro per consult en 180 euro voor een dubbelconsult.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van tevoren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij u zelf in rekening te brengen. Uw verzekeraar vergoedt dit niet.

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar, slechts 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed. Wilt u zeker weten dat uw verzekeraar een contract heeft met EPP, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.