wachttijden en kosten

Cliënten voor de Basis GGZ kunnen zich telefonisch inschrijven en er wordt dan direct een afspraak ingepland voor de intake.

Voor aanmeldingen van kinderen en volwassenen voor de specialistische GGZ hebben we een verwijsbrief van een arts en/of indicatiebesluit vanuit het CJG nodig. Daarna doen we een telefonische pre-intake (kind en jeugd) of een face to face intake (volwassenen), binnen 2 weken na aanmelding.

Na de intake komt u op een wachtlijst voor behandeling, individueel of in een groep, of voor diagnostiek.

Soms denken wij dat u beter bij een collega-instelling geholpen kan worden omdat onze zorg niet toereikend is. Wij helpen u (en uw huisarts) dan graag met een doorverwijzing.

 

wachttijden

Dit zijn de wachttijden per 12-10-2021

Kind & Jeugd (t/m 17 jaar) basis GGZ: 2-4 weken
Kind & Jeugd (t/m 22 jaar) specialistische GGZ: 6-8 weken

Volwassenen Basis GGZ( vanaf 18 jaar): 6-8 weken
Volwassenen Specialistische GGZ (vanaf 23 jaar): 7-9 weken

Wij doen ons best om de wachtlijsten kort te houden, waarbij we niemand tekort willen doen.

 

bij twijfel over een aanmelding kunt u bellen met de praktijk. Er is twee keer in de week een telefonisch spreek(half) uur.

Op dinsdagochtend van 8.30 tot 9 uur door Guido Ruigrok, psychiater

Op donderdagochtend van 8.30 tot 9 uur door Eef van Vuurst, klinisch psycholoog

 

kosten en vergoeding

Wanneer u een verwijzing krijgt van uw huisarts voor de Basis GGZ, krijgt u een behandeling binnen het Basis Team. Soms zijn een paar gesprekken genoeg, soms iets meer, tot maximaal 10 gesprekken.

Met een verwijzing van uw huisarts wordt een behandeling bij epp volledig vergoed, behalve door de koepelverzekeraar CZ. Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis.

Met een verwijzing voor de SGGZ krijgt u een behandeling binnen het Specialistische Team. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, behalve door CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen.

Let op! Voor de Specialistische GGZ geldt dat we in 2021 geen ruimte meer hebben voor nieuwe cliënten van Menzis. Voor Basis GGZ cliënten van Menzis is nog wel ruimte.

Alle andere koepelverzekeraars hebben een contract met epp afgesloten.

Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Het praktijktarief is 110 euro per consult en 180 euro voor een dubbelconsult.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van tevoren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij u zelf in rekening te brengen. Uw verzekeraar vergoedt dit niet.

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar, slechts 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed.