basis GGZ

 

werkwijze

Het basisteam biedt kortdurende behandelingen voor milde klachten voor volwassenen vanaf 18 jaar. Tijdens de intake binnen de BasisGGZ maken we gebruik van het ‘KOP-model’ (K = O x P) met als doel een overzicht te creëren van welke klachten (K) u last heeft, wat de omstandigheden (O) zijn die daarin meespelen en hoe u geneigd bent met deze klachten om te gaan, uw persoonlijke stijl (P). Er wordt altijd met u overlegd, welke type behandeling het beste bij u past. Naast individuele behandelingen kunnen u ook deelnemen aan een groepsbehandeling.

aanmelding

Cliënten voor de Basis GGZ kunnen zich telefonisch inschrijven en er wordt dan direct een afspraak ingepland voor de intake.

 

behandeling

Om uw doelen te bereiken maken wij gebruik van verschillende interventies en methoden. Te denken valt aan interventies uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapy (ACT), positieve psychologie en EMDR. E-Health (Therapieland) met online modules maakt vaak onderdeel uit van de behandeling, net als huiswerkopdrachten. Hier kunt u tussen de sessies door mee aan de slag. Wanneer het meerwaarde heeft voor de behandeling worden, in overleg, belangrijke anderen (partner, ouders, broer/ zus etc) uitgenodigd mee te komen. Binnen een kortdurende behandeling is het niet te verwachten u helemaal naar het eindstation te kunnen begeleiden, maar dat u de tools en handvatten heeft daar op eigen kracht te kunnen komen. Hiermee willen we uw zelfregie vergroten. Tijdens het laatste gesprek zal u ook worden gevraagd een terugvalpreventieplan te maken. Na afronden zal uw behandelaar een korte ontslagbrief sturen aan uw verwijzer (meestal uw huisarts).